Sản phẩm

giay-da-da-dieu Giày da đà điểu GD01
Kiểu dáng: Giày lười
3.800.000 đ
giay-da-ca-sau Giày da cá sấu GCS03
Kiểu dáng: Buộc dây
4.600.000 đ
giay-da-ca-sau Giày da cá sấu GCS02
Kiểu dáng: Giày lười
4.600.000 đ
giay-da-ca-sau Giày da cá sấu GCS01
Kiểu dáng: Giày lười
4.800.000 đ
Dây lưng da cá sấu CDL09
Kiểu dáng: Dây ghép
900.000 đ
Dây lưng da cá sấu CDLV06
Kiểu dáng: Dây liền
1.400.000 đ
Ví da cá sấu CVNV10
Kiểu dáng: Ví ngang
1.500.000 đ
Ví da cá sấu VIP CVNV09
Kiểu dáng: Ví ngang
1.500.000 đ
Ví da cá sấu VIP CVNV08
Kiểu dáng: Ví đứng
1.500.000 đ
Ví da cá sấu VIP CVNV07
Kiểu dáng: Ví đứng
1.500.000 đ
Dây lưng da cá sấu CDL08
Kiểu dáng: Dây ghép
900.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN25
Kiểu dáng: Ví ngang
900.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN23
Kiểu dáng: Ví đứng
700.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN22
Kiểu dáng: Ví ngang nhỏ
700.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN61
Kiểu dáng: Ví ngang
700.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN18
Kiểu dáng: Ví ngang
700.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN17
Kiểu dáng: Ví ngang
700.000 đ
Dây lưng cá sấu CDL04
Kiểu dáng: Dây ghép
1.000.000 đ
Dây lưng cá sấu CDL01
Kiểu dáng: Dây ghép
900.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN14
Kiểu dáng: Ví ngang
900.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN12
Kiểu dáng: Ví ngang
800.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN11
Kiểu dáng: Ví ngang nhỏ
700.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN06
Kiểu dáng: Ví ngang
700.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN04
Kiểu dáng: Ví ngang
900.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN02
Kiểu dáng: Ví ngang
700.000 đ
túi xách da cá sấu Túi xách nữ da cá sấu 04
Kiểu dáng: Xách tay
9.000.000 đ
túi xách da cá sấu Túi xách nữ da cá sấu 01.1
Kiểu dáng: Đeo vai
5.000.000 đ
túi da cá sấu nữ Túi xách nữ da cá sấu 03
Kiểu dáng: Xách tay
9.800.000 đ
Ví nữ da cá sấu C-03
Kiểu dáng: 1 Khóa trung
1.700.000 đ
Ví da cá sấu CVN07
Kiểu dáng: Ví ngang
700.000 đ
Gọi:    093.123.0123   098.123.0123