Sản phẩm

Giầy da cá sấu GCS39
Kiểu dáng: Giày lười
5.000.000 đ
Giày da cá sấu GCS38
Kiểu dáng: Giày lười
5.000.000 đ
Túi xách da cá sấu T-16
Kiểu dáng: Đeo vai
9.600.000 đ
Túi xách da cá sấu T-15
Kiểu dáng: Đeo vai
9.600.000 đ
Giày da cá sấu GCS35
Kiểu dáng: Lười
4.800.000 đ
Ví nữ da cá sấu C-32
Kiểu dáng: 1 Khóa
1.700.000 đ
Ví nữ da cá sấu C-31
Kiểu dáng: 1 Khóa
1.700.000 đ
Giày da cá sấu GCS34
Kiểu dáng: Giày Mọi
4.800.000 đ
Vi nam cầm tay 08
Kiểu dáng: Clutch
2.300.000 đ
Ví nam da cá sấu VIP CVNV21
Kiểu dáng: Hai Mặt
1.500.000 đ
vi-da-ca-sau Ví nam da cá sấu CVNV20
Kiểu dáng: Hai Mặt
1.600.000 đ
Ví nam da cá sấu CVNV19
Kiểu dáng: Hai Mặt
1.600.000 đ
Giày da cá sấu GCS33
Kiểu dáng: Giày lười
4.800.000 đ
Dây lưng da cá sấu VIP CDLV29
Kiểu dáng: Dây Liền
1.500.000 đ
Dây lưng da cá sấu CDLV28
Kiểu dáng: Dây Liền
1.500.000 đ
Túi xách da cá sấu T-17
Kiểu dáng: Birkin
11.800.000 đ
Dây lưng da cá sấu VIP CDLV27
Kiểu dáng: Dây Liền
1.500.000 đ
Dây lưng da cá sấu VIP CDLV26
Kiểu dáng: Dây Liền
1.500.000 đ
Dây lưng da cá sấu VIP CDLV25
Kiểu dáng: Dây Liền
1.500.000 đ
Dây lưng da cá sấu VIP CDLV24
Kiểu dáng: Dây Liền
1.500.000 đ
Dây lưng da cá sấu VIP CDLV23
Kiểu dáng: Dây Liền
1.500.000 đ
Ví nam da cá sấu cầm tay 07
Kiểu dáng: Cầm tay
1.500.000 đ
Ví nam da cá sấu cầm tay 06
Kiểu dáng: Cầm tay
1.500.000 đ
Dây lưng da cá sấu CDLV21
Kiểu dáng: Dây liền
1.800.000 đ
Giày da cá sấu GCS32
Kiểu dáng: Giày lười
4.800.000 đ
Giày da Cá Sấu GCS29
Kiểu dáng: Giày Lười
5.000.000 đ
Giày da Đà Điểu GD10
Kiểu dáng: Giày Mọi
3.800.000 đ
Giày da Cá Sấu GCS28
Kiểu dáng: Giày Mọi
5.000.000 đ
Giày da cá sấu GCS27
Kiểu dáng: Giày lười
4.800.000 đ
Giày da cá sấu GCS26
Kiểu dáng: Buộc dây
4.800.000 đ
Gọi:    093.123.0123   098.123.0123