Sản phẩm

Dây lưng da cá sấu CDLV21
Kiểu dáng: Dây liền
1.800.000 đ
Giày da cá sấu GCS32
Kiểu dáng: Giày lười
4.800.000 đ
Giày da Cá Sấu GCS29
Kiểu dáng: Giày Lười
5.000.000 đ
Giày da Đà Điểu GD10
Kiểu dáng: Giày Mọi
3.800.000 đ
Giày da Cá Sấu GCS28
Kiểu dáng: Giày Mọi
5.000.000 đ
Giày da cá sấu GCS27
Kiểu dáng: Giày lười
4.800.000 đ
Giày da cá sấu GCS26
Kiểu dáng: Buộc dây
4.800.000 đ
Dây lưng da đà điểu VIP 02
Kiểu dáng: Việt Nam
1.200.000 đ
Dây lưng da đà điểu VIP 01
Kiểu dáng: Việt Nam
1.200.000 đ
Túi xách da cá sấu T14
Kiểu dáng: Đeo vai
4.600.000 đ
Giày da Đà Điểu GD09
Kiểu dáng: Lười
3.800.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN59
Kiểu dáng: Ví Ngang
800.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN58
Kiểu dáng: Ví Ngang
800.000 đ
Ví nữ da cá sấu C-30
Kiểu dáng: Nắp gấp
3.200.000 đ
Ví nữ da cá sấu C-29
Kiểu dáng: 2 Khóa
2.300.000 đ
Ví nam da cá sấu cầm tay 05
Kiểu dáng: 2 Khóa
2.300.000 đ
Ví nữ da cá sấu C-28
Kiểu dáng: Gấp 3
2.000.000 đ
Ví nam cầm tay cá sấu CVN57
Kiểu dáng: Ví cầm tay
2.300.000 đ
Ví nam cầm tay cá sấu CVN56
Kiểu dáng: Ví cầm tay
2.300.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN52
Kiểu dáng: Ví Ngang
750.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN51
Kiểu dáng: Ví Ngang
750.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN50
Kiểu dáng: Ví Ngang
750.000 đ
Dây lưng da cá sấu CDL21
Kiểu dáng: Da Nghè
1.000.000 đ
Dây lưng da cá sấu CDL20
Kiểu dáng: Da Nghè
1.000.000 đ
Giày da Cá Sấu GNC02
Kiểu dáng: 5cm
3.800.000 đ
Túi xách nữ da cá sấu T12
Kiểu dáng: Đeo vai
7.000.000 đ
tui-xach-da-ca-sau Túi xách da cá sấu Hermes
Kiểu dáng: Nắp giả
12.800.000 đ
Túi xách da Cá Sấu T11
Kiểu dáng: Túi xách
8.600.000 đ
Ví nữ da Cá Sấu C-25
Kiểu dáng: 2 Khóa Đại
2.300.000 đ
Ví nữ da Cá Sấu C-24
Kiểu dáng: 2 Khóa Đại
2.500.000 đ
Gọi:    093.123.0123   098.123.0123