Sản phẩm

vi-nam-da-ca-sau Ví nam da cá sấu CVN16
Kiểu dáng: Ví ngang
900.000 đ
Dây lưng da cá sấu VIP CDLV04
Kiểu dáng: Dây liền
1.400.000 đ
vi-da-da-dieu Ví da đà điểu VIP CDDV01
Kiểu dáng: Ví ngang nhỏ
1.300.000 đ
Giày da cá sấu GCS61
Kiểu dáng: Giày mọi
4.800.000 đ
vi-da-ca-sau Ví nam da cá sấu CVN26
Kiểu dáng: Ví ngang
1.000.000 đ
Ví nam da cá sấu VIP CVNV04
Kiểu dáng: Ví đứng
1.500.000 đ
vi-da-ca-sau Ví cá sấu CVNV05
Kiểu dáng: Ví đứng
1.500.000 đ
vi-da-ca-sau Ví da cá sấu CVNV06
Kiểu dáng: Ví ngang
1.600.000 đ
Dây lưng cá sấu CDLV03
Kiểu dáng: Dây liền
1.800.000 đ
Dây lưng cá sấu CDLV01
Kiểu dáng: Dây liền
1.500.000 đ
Dây lưng da cá sấu CDL07
Kiểu dáng: Dây ghép
900.000 đ
tui-xach-da-ca-sau Túi Hermes Birkin da cá sấu
Kiểu dáng: Hermes Birkin
13.800.000 đ
vi-nu-da-ca-sau Ví nữ da cá sấu C-01
Kiểu dáng: Gập 2
1.300.000 đ
tui-xach-da-ca-sau Túi xách da cá sấu 01
Kiểu dáng: Đeo vai
5.000.000 đ
vi-nu-da-ca-sau Ví nữ da cá sấu C-08
Kiểu dáng: Gấp 3
1.700.000 đ
tui-xach-nu-da-ca-sau Túi xách nữ da cá sấu 02
Kiểu dáng: Đeo vai
8.900.000 đ
Ví nam da cá sấu CVN09
Kiểu dáng: Ví đứng
700.000 đ
vi-da-da-da-dieu-2-mat Ví da đà điểu VIP CDD02
Kiểu dáng: Ví ngang
1.300.000 đ
Giày da cá sấu GCS67
Kiểu dáng: GCS67
5.500.000 đ
Giày da cá sấu GCS66
Kiểu dáng: GCS66
5.500.000 đ
Clutch nam da cá sấu 04
Kiểu dáng: Clutch 04
5.500.000 đ
Ví da cá sấu hai mặt CVNV24
Kiểu dáng: CVNV24
1.500.000 đ
Ví da cá sấu hai mặt CVNV23
Kiểu dáng: CVNV23
1.500.000 đ
Ví da cá sấu hai mặt CVNV22
Kiểu dáng: CVNV22
1.500.000 đ
Ví nam cầm tay da cá sấu 15
Kiểu dáng: Cầm tay
2.500.000 đ
Ví cầm tay da cá sấu 14
Kiểu dáng: Cầm tay
1.500.000 đ
Ví đứng da cá sấu CVN64
Kiểu dáng: Ví đứng
800.000 đ
Ví ngang da cá sấu CVN63
Kiểu dáng: Ví ngang
800.000 đ
Ví da cá sấu CVN62
Kiểu dáng: Ví ngang
800.000 đ
Giày nam da cá sấu GCS65
Kiểu dáng: Giày lười
5.000.000 đ
Gọi:    093.123.0123   098.123.0123